Cho e hỏi ở đàlạt muốn mua IC xipo120 ở đâu và giá bao nhiêu vậy mấy bác ??