Cần thanh lý dàn máy thổi túi xốp,máy VN còn hoạt động tốt gồm: 1máy 1đầu, 1máy 2đầu, 1máy xảo keo,1 máy cắt túi,1 máy dập quay.
Giá: 180,000,000 VND,bao lắp đặt,hướng dẫn kỷ thuật,giới thiệu,chuyển giao khách hàng.
Ai có nhu cầu xin liên hệ: Lý Minh Hải
ĐT: 0918674596
Email: lmhaitd@gmail.com