Trường CĐSP Đà Lạt thông báo nội dung công tác tuyển dụng viên chức của trường năm học 2010 - 2011 như sau :
I/ Đối tượng tuyển dụng:
1) Tuyển dụng viên chức làm giáo viên (ngạch 15113), bao gồm những người:
- Người đã có học vị tiến sĩ, thạc sĩ hay đang học NCS tiến sĩ, thạc sĩ (phải có quyết định công nhận trúng tuyển đầu vào) đúng chuyên ngành cần tuyển dụng;
- Người có bằng tốt nghiệp Đại học chính qui từ lọai khá trở lên, gồm Đại học sư phạm hoặc Đại học khác đúng chuyên ngành cần tuyển dụng;
Ngòai ra, tất cả các đối tượng trên phải có chứng chỉ A Tin học (nếu không tốt nghiệp ngành Tóan – Tin hay Công nghệ thông tin) và chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên; có giấy chứng nhận hòan thành học phần nghiệp vụ sư phạm (nếu không tốt nghiệp ĐHSP), học phần quản lý nhà nước và quản lý ngành theo qui định.
2) Tuyển dụng viên chức làm cán bộ khoa, phòng (chuyên viên ngạch 01003), bao gồm những người:
Có bằng tốt nghiệp Đại học chính qui đúng chuyên ngành cần tuyển dụng; có giấy chứng nhận hòan thành học phần quản lý nhà nước và quản lý ngành theo qui định; có chứng chỉ Tin học A (nếu không tốt nghiệp ngành Tóan – Tin hay Công nghệ thông tin) và chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên (là ngoại ngữ thứ 2 nếu tốt nghiệp chuyên ngành ngọai ngữ).
3) Tuyển dụng viên chức làm cán bộ Công nghệ Thông tin – Thiết bị dạy học (chuyên viên ngạch 01003), bao gồm những người:
Có bằng tốt nghiệp Đại học chính qui chuyên ngành CNTT hoặc Công nghệ Thiết bị trường học; có giấy chứng nhận hòan thành học phần quản lý nhà nước và quản lý ngành theo qui định; có chứng chỉ B Tin học (nếu không tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin) và chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên.
4) Tuyển dụng viên chức làm nhân viên Thư viện (Thư viện viên – ngạch 17170 lọai A1, 17a170 lọai A0), bao gồm những người:
Có bằng tốt nghiệp ngành thư viện – thông tin trình độ cử nhân cao đẳng trở lên; có chứng chỉ A Tin học và chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên, học phần quản lý nhà nước và quản lý ngành theo qui định.
Các chứng chỉ tin học và ngoại ngữ được cấp theo loại chứng chỉ qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (phôi chứng chỉ do Bộ GD&ĐT ban hành).
II/ Điều kiện:
Điều kiện của người đăng ký dự tuyển viên chức:
1) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt nam, có phẩm chất đạo đức tốt, tự nguyện làm đơn xin dự tuyển vào ngạch viên chức, vị trí công tác theo nhu cầu tuyển dụng;
2) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi tính đến thời điểm tổ chức tuyển dụng;
Các đối tượng sau đây tuổi đời dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi:
- Người có học vị Tiến sĩ;
- Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân;
- Viên chức trong doanh nghiệp nhà nước;
- Cán bộ, công chức cấp xã bao gồm các chức danh quy định tại điều 2, Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10.10.2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
3) Có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn và phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức dự tuyển.
4) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ được giao và không bị khuyết tật;
5) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
III/ Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm :
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.
2. Bản khai sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.
3. Bản sao giấy khai sinh.
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập, điểm tốt nghiệp toàn khoá phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, các giấy chứng nhận về kiến thức QLHCNN, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm…;
5. Giấy khám sức khoẻ (có dán ảnh 4x6 và được trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trở lên cấp). Thời điểm khám sức khỏe không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
6. Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên theo qui định (nếu có);
7. Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Khi người dự tuyển được trúng tuyển phải nộp bản chính đến đơn vị tuyển dụng để đối chiếu.
Nếu người dự tuyển làm giáo viên phải có thêm cam kết về việc đi học Thạc sĩ.
(Các mẫu văn bản: Đơn đăng ký dự tuyển, sơ yếu lí lịch, bản cam kết, được đăng trên trang Web của trường CĐSP Đà Lạt (www.cdspdalat.edu.vn).
IV/ Nhu cầu và hình thức tuyển dụng:
1. Nhu cầu: có bảng thống kê nhu cầu tuyển dụng kèm theo (phụ lục 1 và 2).
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển và xét tuyển.
1. Tuyển dụng giáo viên:
- Xét tuyển viên chức là giáo viên những người đã có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành cần tuyển dụng.
- Thi tuyển: tuyển dụng viên chức là giáo viên (đối với những người có bằng Thạc sĩ trở xuống), nếu còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển.
2. Tuyển dụng viên chức là cán bộ, nhân viên:
Xét tuyển viên chức là cán bộ phòng, khoa, nhân viên thư viện.

Thí sinh có thể vào trang Web của trường CĐSP Đà Lạt (www.cdspdalat.edu.vn) để biết thêm chi tiết về nhu cầu tuyển dụng và hình thức tuyển dụng của trường.
V/ Thời gian tổ chức thực hiện:
1/ Từ ngày 30/3/2011 – 01/4/2011:
Trường CĐSP Đà Lạt sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, trang web của trường CĐSP Đà Lạt, niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng tại bảng Thông báo của phòng TCCB-CTSV trường CĐSP Đà Lạt.
2/ Từ ngày 31/3/2011 đến 16/4/2011: Thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển do thí sinh nộp trực tiếp tại phòng TCCB - CTSV trường CĐSP Đà Lạt.
3/ Từ ngày 18/4/2011 đến ngày 29/4/2011: Tổng hợp và niêm yết danh sách dự thi, giải quyết thắc mắc, điều chỉnh (nếu có).
4/ Từ ngày 03/5/2011 đến ngày 20/5/2011: Hội đồng tuyển dụng sẽ tiến hành thực hiện công việc xét tuyển và thi tuyển (theo kế hoạch của đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt).
5/ Từ ngày 21/5 đến 25/5/2011: Tổ chức phúc khảo kết quả tuyển dụng theo đơn của thí sinh (nếu có)
6/ Từ ngày 26/5 đến 31/5/2011: Phê duyệt và thông báo kết quả tuyển dụng, thực hiện các thủ tục hợp đồng cụ thể với những thí sinh trúng tuyển.
7/ Dự kiến thời gian sơ tuyển và thi tuyển (đối với những thí sinh dự thi tuyển làm giáo viên):
- Đúng 08 giờ 00 ngày 13/5/2011: Thí sinh tập trung tại Hội trường B trường CĐSP Đà Lạt để nghe phổ biến qui chế thi và phỏng vấn sơ tuyển.
- Ngày 14/5/2011: sáng thi bài số 1; chiều thi bài số 2.
Thông tin về tuyển dụng viên chức sẽ được đăng trên trang Web của trường CĐSP Đà Lạt (www.cdspdalat.edu.vn). Thí sinh có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ tại Phòng TCCB - CTSV trường CĐSP Đà Lạt (ĐT: 0633.835.623)./.